Evoluția în România a narativelor cu potențial disruptiv în contextul războiului din Ucraina . Considerații metodologice

Ce conțin rapoartele de monitorizare

Pe baza expertizei proprii, precum și a consultării unui număr de parteneri și posibili beneficiari, Global Focus a selectat o serie de narative cu potențial disruptiv care pot afecta negativ încrederea populației în eforturile făcute de stat și societatea civilă în sprijinirea refugiaților și a cauzei ucrainene, precum și în justețea acestei cauze.