The evolution of potentially disruptive narratives in Romania in the context of the war in Ukraine. Methodological notes

What is in the monitoring reports

Based on its own expertise, as well as on consultations with a number of partners and potential beneficiaries, Global Focus has selected a number of potentially disruptive narratives that may negatively affect public confidence in the efforts made by the state and civil society to support refugees and the Ukrainian cause, as well as the just cause.

Evoluția în România a narativelor cu potențial disruptiv în contextul războiului din Ucraina . Considerații metodologice

Ce conțin rapoartele de monitorizare

Pe baza expertizei proprii, precum și a consultării unui număr de parteneri și posibili beneficiari, Global Focus a selectat o serie de narative cu potențial disruptiv care pot afecta negativ încrederea populației în eforturile făcute de stat și societatea civilă în sprijinirea refugiaților și a cauzei ucrainene, precum și în justețea acestei cauze.